Yandı Bu Gönül
Yandı Bu Gönül

Mağrib sofrasında kırklar yediler
Buyur edilmedim biryân yediler
Melbûs halde iken üryân dediler
Mevsim-i suyûfta dondu bu gönül

Dünyalıktan gayri dâva gütmedim
Sûk-i sultânide dirhem etmedim
Bezm-i nâdimânda suçluyum dedim
Beyt-i gâfilîne kondu bu gönül

Nefsimin elinde arsız şekvekâr
Bûy-i melânete mâil işvekâr
Hakk’ın divânında müzmin tevbekâr
Âh-ı nedâmetle yandı bu gönül

İdris Esen, 29 Nisan, 2020, Erenköy
İDRİS ESEN

ŞiirSeli.Com | http://www.siirseli.com